Utbildning

2006-2011 Civilingenjör i Teknisk Design – Mittuniversitetet – Sundsvall
2003-2005 Teknikprogrammet – Polhemskolan – Gävle